• halil sezai yalnız değildir

  4.
  Doğru, onun gibi entel magandalarla dolu memleket..
  3 -1 ... gazeloglu
 • ulunun forum olduğunu kabullenememesi

  4.
  Üstelik zamanla mecburen dışına çıktığı ve hala Sözlük formatında olduğu ısrarından bir türlü vazgeçemeyen bir oluşum. Çünkü temeli ve ilk çıkış noktası yani dayanağı sözlük formatı. Fakat sosyal medyanın bu denli aktif ve yoğun kullanıldığı günümüz gerçeği göz önüne alındığında bunun olması kaçınılmazdır. Peki hangisi olmalı? Nedir forum?

  1. Eski Romalılar çağında, Roma’da ve öteki kentlerde, yurttaşların, kamu işlerini konuşmak için toplandıkları alan.

  2. bir konuda düzenlenmiş olan, konuşmacıların yanı sıra dinleyici durumundaki kimselerin de söz alabildiği toplantı.

  Hayata gündeme olaylara kişilere kısaca yaşanmış yaşanan ve yaşanacak olan herşeye dair mülahalar (düşünce) ve fikirlerin serdedilmesine (ortaya atmak, öne sürmek) imkan sunan bir platform.

  Yukarıda izahı yapılan Mevcut böyle bir ihtiyaca binaen Bu durum dikkate alındığında, sadece sözcüklerin kelimelerin yada dil bilgisinin kıst (dar) dairede izahının yeterli olmayacağı da gün gibi aşikar. Evet insanların konuşmaya ve paylaşmaya ihtiyacı var. iş Bu nevi Sözlük platformları da bunu yazın dilinde sunarak bir nevi bu ihtiyaca zemin sağlamakta. Fakat bunun getirisi olduğu kadar götürüsü ve handikapları da var. Oto Kontrol eksikliği Laçkalık lakaytlık anonim kimliklerin verdiği rahatlıktan doğan serbestlik ve o günün toplumunun yada belli yaş aralıklı userlerinin içinde bulunduğu hal ve ahvalin de bizatihi ortama yansıması. Mesele ortamın forum şekline dönmesi değil, katılımcıların genel gidişatı ve mevcut yönetimin bu duruma müdahilinin ne derecede aciz yetersiz ve umursamaz kaldığı. Çift taraflı yani. Aslında genelde her ortam, kendi düzeninin şartlarındaki adamları kendine çeker. Fakat Öte yanda diğerleriyle kıyaslandığında da (özellikle en büyüğüyle) onlarda da değişen zamanla benzer problemlerin yaşandığı yada farklı tutumların (linç kültürü, duyar kasma, mahalle baskısı, hakikate tahammülsüzlük, demokratik ve özgür görünen ama halbuki gizli bir dikta ve baskı) bulunduğu da maalesef gözlerden kaçmamaktadır.

  Hayata ne verirseniz karşılığında ancak onu alırsınız. Boş veren dolu almaz. Kuralsız hayat olmaz. Tecrübe acı çekerek öğrenilir. Bilgi ise paylaştıkça çoğalır. ister sanal ister reel, insan ortamda sosyalleşir. Yeterki gelişime açık olsun, önyargıyla değil objektif yaklaşımlar sergilesin. Öğrenmek istesin. Kimilerinin amacı sadece goygoy makara yada kafa dağıtmak da olabilir. Olabilir yani Onun da tercihi o yönde sonuçta. Fakat ortamın gidişatı ve girdabına kapılıp koyun gibi sağa sola savrulmak yerine çizgiyi bozmadan ilerleyip vakti en iyi en güzel ve en faydalı şekilde sarfetmek asıl mesele. Gerisi teferruat ve hikaye..
  3 -1 ... gazeloglu
 • kendine saygısı olmayan insan

  6.
  Kendisini kandıran insandır. Kendisine saygısı olsaydı bunu yapmazdı..
  ... gazeloglu
 • redbull da öküz spermi var iddiası

  12.
  Bir iddia. Fakat öküz değil boğa. Aslını faslını bilim uzmanları bilir tabiki. Boğalarda kanat olmaz ama redbull kanatlandırır. Evet..

  --spoiler--
  içeceklerin gerçekten de boğa spermi içerdiğini bulmuşlar. Taurine ismini Latincedeki Taurus’tan alır ki bu boğa demektir. ilk olarak Avusturyalı bilim adamları Friedrich Tiedemann ve Leopold Gmelon tarafından 1827 yılında boğa safrasından elde edilmiştir.

  içeceklerin gerçekten de boğa spermi içerdiğini bulmuşlar. Taurine ismini Latincedeki Taurus’tan alır ki bu boğa demektir. ilk olarak Avusturyalı bilim adamları Friedrich Tiedemann ve Leopold Gmelon tarafından 1827 yılında boğa safrasından elde edilmiştir.

  Genellikle, bilim camiasında bile, amino asit olarak adlandırılır fakat karboxsil grubunu içermediği için tam amino asit değildir. Taurine boğaların karaciğerinde, sperminde ve idrarında mevcuttur. Kesin olan şu ki Red Bull gibi enerji içeceklerinde kullanılan taurine bu kaynaklardan elde edilir.

  Enerji içeceklerindeki Taurine boğa testislerinin bir yan ürünüdür ve pek vejetaryen yanlısı olduğu söylenemez. Taurine boğa safrasında ve anne sütünde doğal olarak bulunan bir maddedir

  https://www.istiklal.com....oyle-elde-ediliyor/352098
  --spoiler--
  -2 ... gazeloglu
 • kremalı suflelerin içinde sperm vardı

  43.
  Bunlar redbul'u aşmışlar insana geçmişler artık..
  ... gazeloglu
 • dinli insanların ölünce mezarda yaşayacakları şok

  10.
  Temim ed-Darî (r.a)'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte ise; Resulullah (sav), allah’ın düşmanları olan kafir ve asilerin ölüm ve kabirdeki halleri hakkında ise şöyle buyurdu: “allah, ölüm meleğine buyurur:

  - Benim filan düşmanıma git, onu bana getir. Çünkü, ona ver­diğim rızkı bol kıldım, onu nimetlere boğdum. O ise bana isyan et­mekten başka bir şey yapmadı. Onu bana getirin ki, ondan intika­mımı alayım.

  Ölüm meleği, kimsenin hiç görmediği en çirkin bir surette ona gider. O melek on iki gözlüdür. Elinde, çok kancalı ateşten bir çen­gel ve beraberinde beşyüz azab meleği, ellerinde Cehennem korları, ateşli madenler, Cehennem ateşinden coplar bulunur. Ölüm meleği, görünmeden, o çengel ile ona bir vurur. O çenge­lin her bir kancası bir kıla ve bir damara takılır. Onu şiddetli bir şekilde sarsar, ruhunu, ayak tırnaklarından söker. Ruhunu topuk­larda bulur.Bunun üzerine o allah'ın düşmanı kendinden geçer. Melekler, o coplarla onun yüzüne ve arkasına vururlar. Sonra, çengeli çekerek bir daha sarsarlar, ruhunu topukların­dan alır, bu sefer onu, dizlerinde bulur. Yine kendinden geçer. Melekler o coplarla yüzüne ve arkasına vururlar, sonra ruhu gövdesine gelir. Sonra göğsüne, sonra boynuna gelir. Melekler o ateşli maden ve cehen­nem korlarını çenesinin altına koyarlar. Ölüm meleği ona:

  - Ey allah’ın rahmetinden mahrum kalmış habis ruh! Zehirli, sıcak, hoş ve soğuk olmayan, zifri karanlıkla dolu olan cehenneme gir!

  Ölüm meleği, ruhu aldığı zaman, ruh cesede şöyle der:

  - allah benden sana mükâfat olarak büyük şer ihsan etsin. Beni allah'a isyan etmeye hızla koşturur, itaatten engellerdin. Beni de helak ettin, kendini de. Cesed de ruha aynı şeyi söyler. Üzerinde allah'a isyan ettiği yerler ona lanet ederler. iblisin askerleri iblise gidip ona müjde verip şöyle derler:

  - Âdemoğullarından bir kulu daha Cehenneme götürdük.

  Bu kimse kabre konulduğu zaman, kabri ona darlaşır, kaburgaları birbirine karışır, sağ kaburgalar sola girer, sol kaburgalar da sağa girer. Allah ona siyah yılanlar gönderir. O yılanlar, burnundan ve ayağının başparmağından onu tutarlar, ortasına kadar onu sararlar. Resûlullah (sav) devamında buyurdu ki:

  Daha sonra allah ona iki melek gönderir. O melekler ona:

  - Rabbin kimdir, dinin nedir, peygamberin kimdir? Diye sorarlar. O:

  - Bilmem, der. Onlar:

  - Bilmeyesin, diye cevab verirler. Ardından ona bir darbe vururlar ki; kıvılcımları kabrin her tarafına uçar. Sonra, eski durumuna döner.Ona:

  - Üstüne bak, derler. O da bakar ki Cennete açılan bir kapı var.Ona:

  - Ey allah'ın düşmanı! Eğer allah'a itaat etmiş olsaydın, işte bu senin evin olurdu. Resûlullah (s.a.v) buyurdu ki:

  - O zaman onun kalbine öyle bir hasret gelir ki; o hasret ebediyyen ondan gitmez. Ve ona Cehenneme bir kapı açılır.

  - Ey allah'ın düşmanı! Allah'a isyan ettiğin için işte bu senin men­zilindir, denilir. Ayrıca ona cehennemden yetmiş yedi kapı açılır. O kapılardan ona cehennemin sıcaklığıve zehirleri gelir. Kıyamet gününde allah onu diriltinceye kadar o, bu durumda kalır.

  Deylemi, Enes (r.a)'den merfuan rivayet ettiğine göre şöyle buyurmuştur: “Kabirde ölüye Münker ve Nekir denilen iki melek gelir. Onu oturtup hesaba çekerler.

  Mümine: ‘Rabbin kimdir?’ denilince;‘Rabbîm allah'tır.’ der. ‘Peygamberin kim?’ sorusuna da; ‘Muhammed'dir.’cevâbını verir. ‘imamın kimdir?’ denilince de; ‘Kur'an'dır.’ der. Bunun üzerine melekler kabrini genişletirler.

  Kâfire gelince; ona ‘Rabbin kimdir?’ diye sorulunca; ‘Bilmem.’ der. ‘Peygamberin ve imamın kimdir?’ diye sorulunca; yine ‘Bilmem.’ Der. Bunun üzerine demirden coplarla dövülür. Kabri ateşle dolar. Kabir ona öyle daralır ki; kaburgaları birbirine girer.”

  Deylemî, ibni Ömer (r.a)'den rivayet ettiğine göre, Resûlullah (sav) şöy­le buyurmuştur:

  “Ağzınızdan allah Rabbimiz, islam Dinimiz, Muhammed (sav) Nebimizdir, sözlerini eksik etmeyin. Bu sözleri sık sık tekrarlayın. Zira kabirde bunlardan sorulacaksınız.”[2]

  (Semendel Yayınlarından 29. Söz’ün Şerhi)

  [1] Taha, 20:124.

  [2] imam Suyuti, Kabir Alemi

  https://nurmend.com/yazi/...rin-olum-ve-kabir-halleri
  -1 ... gazeloglu
 • dinli insanların ölünce mezarda yaşayacakları şok

  9.
  "Şimdi eğer yeryüzünde yaşamakta olan insanların çoğunluğuna uyacak olursan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar ancak başkalarının zanlarına uyarlar, yalan söyler ve saçmalarlar." enam/116

  "Allah'a yemin olsun ki Senden önceki ümmetlere de (elçiler) gönderdik. Fakat şeytan onlara yapıp ettiklerini (küfür ve kötülük amellerini) süslü göstermiştir; bugün de onların velisi o (şeytandır) ve onlar için acı bir azap var (edilmiş, onları beklemektedir)." Nahl/63

  ﴾38﴿ Allah buyuracak ki: "Sizden önce geçmiş cin ve insan toplulukları arasında siz de ateşe girin!" Her ümmet girdikçe yoldaşlarına lânet edecektir. Hepsi birbiri ardından orada (cehennem) toplanınca, sonrakiler öncekiler için, "Ey rabbimiz! Bizi işte bunlar saptırdılar! Onun için onlara ateşten bir kat daha azap ver!" diyecekler. Allah da, "Zaten hepiniz için bir kat daha azap vardır, fakat siz bilmezsiniz" diyecektir.

  ﴾39﴿ Öncekiler de sonrakilere derler ki: "Sizin bizden arta kalır bir tarafınız yok. O halde siz de yaptıklarınıza karşılık azabı tadın!" Araf/ 38-39
  1 -1 ... gazeloglu
 • yediğim darbelerle sığındım rabba

  5.
  Sonra kalk sığındığın o rabbi inkar et ateist ol. Ahmak..
  1 ... gazeloglu
 • mercedes benz

  265.
  Mercedes benz isminin kaynağı;

  1897 yılında Fransa'nın Nice kentinde yaşayan Avusturyalı tüccar ve Avusturya Nice Başkonsolosu Emil Jellinek, Daimler fabrikasını ziyaret ederek bir otomobil satın aldı. Uluslararası finans dünyası ve aristokrasi ile iyi ilişkiler içinde olan Jellinek, Daimler otomobili ile Fransız Riviera'sında büyük ilgi topladı. Daha sonra Jelinek 1899'da 23 beygir gücünde motorla donatılmış bir Daimler yarış otomobiline büyük kızı Mercedes'in adını vererek bu araçla Nice'de bir yarışa katıldı ve birinci oldu. Bu başarıdan sonra Jelinek, Daimler fabrikasına 36 otomobil sipariş verdi ve bu araçların "Mercedes" adını taşımalarını şart koştu.

  Emil Jelinek'in elde ettiği satış başarısı üzerine Daimler, 1901 yılından itibaren ürettiği araçları "Mercedes" olarak adlandırmaya karar verdi. Mercedes ispanyolca konuşulan ülkelerde çok kullanılan bir isimdir. Kelime olarak da Mars gezegeninin ispanyolca adıdır. Lütuf ve zarafet anlamına da gelmektedir. 23 Haziran 1902 tarihinde Mercedes marka adı olarak tescil edildi. 26 Eylül 1902 tarihinden itibaren de kanunlarca koruma altına alındı.

  https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz

  mercedes benz
  mercedes benz
  mercedes benz
  mercedes benz
  mercedes benz
  mercedes benz
  mercedes benz
  3 ... gazeloglu
 • bütçemiz 28 2 milyar lira fazla verdi

  19.
  Fazlaysa almanyaya versinler de kıskanmasın merkel bizi..
  -1 ... gazeloglu
 • 22 saat sigortasız çalışacak işçi aranıyor

  13.
  Surileri topla. O fiyata bulursan tabi beleşci trol..
  ... gazeloglu
 • almanya daki klozetlerde taharet musluğu olmaması

  13.
  Sene 2011 de essene gitmiştim. Pet şişelerle tuvaletlere giriyorduk. Demekki hala aynı..
  2 ... gazeloglu
 • kimse kusura bakmasın karımdır mini etek giyer

  35.
  Ortada kapı gibi istanbul sözleşmesi var tabi. Giyer..
  1 ... gazeloglu
 • istanbul sözleşmesi

  89.
  --spoiler--

  Madde 4: 3. "Taraflar bu Sözleşme hükümlerinin, özellikle de mağdurların haklarını korumaya yönelik tedbirlerin, cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya başka tür görüş, ulusal veya sosyal köken, bir ulusal azınlıkla bağlantılı olma, mülk, doğum, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği, sağlık durumu, engellilik, medeni hal, göçmen veya mülteci statüsü veya başka bir statü gibi, herhangi bir temele dayalı olarak ayrımcılık yapılmaksızın uygulanmasını temin edeceklerdir.”

  https://www.gazeteduvar.c...-sozlesmesinin-tam-metni/
  --spoiler--

  Tam adı “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi” olan bu istanbul sözleşmesinin en sıkıntılı maddesini yukarıda alıntı içine aldım. Görünürde kadın haklarını korumaya yönelik, aslında her nevi cinsel sapkınlığı, herhangi bir temele dayandırmayıp tam bir serbestlik içerisinde, ayrımcılık yapılmaksızın teminat altına almayı garanti ve taahhüt eden bu sözleşmeye ve o yukarıdaki maddeye göre;

  Bu sözleşmeyi imzalayan x Devlet;

  Pedofili
  Ensest
  Transeksuel
  Homoseksüel Gay lezbiyen v.s.
  Zoofili (hayvanlara)

  Ve bilumum karışık çarpık ve sapkın ilişkileri kanunen kabul etmiş, teminat altına almış ve varlığını garanti ve taahhüt edip onaylamış olmaktadır. Kimlik din dil ırk cinsiyet medeni hal ayırt etmeksizin hemde. Hatta oc sapığın teki çıksa ve tecavüz edip deseki bu benim cinsel yönelimim, sen bu kanuna göre bu oc na dokunamazsın. Milleti kandırıyorlar. Bu sözleşme kadın haklarına yönelik değil. Her nevi sapkınlığı meşrulaştırmak bu. Şayet kadını korusaydı bu ülkede her sene 400 - 500 tane kadın vahşice katledilmezdi. Onların derdi kadın ve onun hakları değil. Onların derdi başka. Kadın hakları maskediyle her nevi cinsi sapıklığı meşru kılmak. Kimin yüreği yetiyorsa gelsin bu konuyu tartışmaya hazırım. Hodri meydan. Hukukçular da dahil..

  Biz lgbt ye (sadece onlar değil, aklınıza gelebilecek her nevi pislik serbest) kızarken devlet (iktidar) bu meseleyi sözleşmeye imzayı basarak çoktan aşmış. Hemde taa 2014 te. ibneler haylıymış meğerse, arkalarında kapı gibi kanun varmış tam batılı olmuşuz da haberimiz yokmuş. Hepimiz Uyuyoruz çünkü..
  2 -1 ... gazeloglu
 • istikşafi görüşme

  2.
  "Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin adım atması halinde deniz yetki alanlarının belirlenmesi için istikşafi görüşmelere hemen başlamaya hazır olduklarını bildirdi"

  Bu haberin ardından merak ettiğim kelime.

  istikşaf: (arapça) keşif ve tahkik etmeye çalışma, etraf ve teferruatını zahire çıkarma.

  istikşafi görüşme: (diplomatik terim) birbirini keşfetme, ön görüşme, tarafların birbirini araştırma-tanıma amaçlı görüşmesi.

  https://www.karar.com/ist...ne-anlama-geliyor-1585561
  3 ... gazeloglu
 • hekimoğlu dizisi

  85.
  Başından beri izliyorum. Değişik bir Doktor versiyonu. Dizi değil Beyin fırtınası, Sanki polisiye havası var..
  -1 ... gazeloglu
 • amma uzattın be sattıysam kendi evimi sattım

  9.
  Hayat bazen insanı en yakınlarından gelen hançer gibi bir sözle yaralar. Gerçekler acıdır. Ama susar sineye çekersin. Çünkü haklıdır..
  -1 ... gazeloglu
 • matematik dersinin bir işe yaramaması

  8.
  Matematik sayesinde 20 sene ekmek yedim. Şükürler olsun. Allahtan bu ülkede bu kafada adamlar var da, Sağolsunlar varolsunlar çok yaşasınlar onlar..
  4 -1 ... gazeloglu
 • gecenin şarkısı

  35342.
  Sezen Aksu - Kayıp Şehir

  https://m.youtube.com/watch?v=L5Z1FEI9SM0+
  ... gazeloglu
 • kedi besleyen erkeğin delikanlılıktan bahsetmesi

  11.
  10 sene kedi besledim. Şimdi güvercinler var. Haliyle Mecburen Delikanlılıktan istifa ettim. Evet..
  2 ... gazeloglu
 • yeni şeyler getiriyorum